MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för lungcancer

Invasiv primär lungcancer registreras i kvalitetsregistret, inklusive kliniskt ställda diagnoser. Pleuratumörer och in situ tumörer ingår inte i registret. Lungcancer som upptäckts vid obduktion omfattas inte heller av kvalitetsregistret. Data rörande diagnostik, utredning, behandling, väntetider och uppföljning registreras.

Nationell lungcancerrapport för diagnosår 2012-2016, november 2017

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart: 54 dagar, år 2015-2016
  • Multidisciplinär konferens: 77 procent, 2016
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 89 procent, 2016

Nationellt kvalitetsregister för lungcancer startade år 2002. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har det nationella ansvaret för registret.

 

Nationell lungcancerrapport för diagnosår 2012 - 2016, November 2017

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Kvalitetsdata

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad.

Redovisning av kvalitetsparametrar.


Faktaägare: Gunnar Wagenius, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 6 september 2018