MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för gallvägscancer inklusive gallblåsa (15 februari 2016)

Regional baslinjemätning för levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer (15 februari 2016)

Film om standardiserat vårdförlopp gallblåsecancer och perihilärt

Magnus Rizell, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för cancer i gallblåsan och perihilärt. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Film om standardiserat vårdförlopp primär levercancer 

Magnus Rizell, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för primär levercancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.

 


Sidan uppdaterad: 19 september 2018