MENY

Gällande vårdprogram huvud- och halscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-08-25.

Begreppsförklaringar och förkortningar

5-Fu
5-fluorouracil

 

Adjuvant
Onkologisk behandling som ges efter den primära behandlingen

 

BMI
Body Mass Index (Vikt i kg/längden i kvadrat)

 

CBCT
Cone Beam CT

 

CUP
Cancer of Unknown Primary (cancer med okänd primärtumör)

 

CUP-HH
Lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör

 

DNA
Deoxiribonukleinsyra, det kemiska ämne som bär genetisk information

 

DT/CT
Datortomografi, Computed Tomography

 

EBV
Epstein-Barr-Virus

 

EGFR
Epidermal Growth Factor Receptor

 

FDG
Fluordeoxyglukos

 

FFPE
Formalinfixerad parafininbäddad

 

FNAC/FNP
Finnålsaspirationscytologi/finnålspunktion

 

Gy
Gray

 

HH-cancer
Huvud- och halscancer

 

HPV
Humant papillomvirus l

 

i.v.
Intravenös

 

 

IMRT
Intensity Modulated Radiation Therapy

 

INCA
Informationsätverk för cancervården

 

KVAST
Kvalitets- och standardiseringskommittén (diagnostiskt styrdokument för patologi)

 

MDK
Multidisciplinär konferens

 

MHCF
Mun- och halscancerförbundet

 

Metakrona tumörer
Tumörer som uppkommer i tid efter varandra på olika lokalisationer

 

MR
Magnetisk resonanstomografi

 

NGT
Nasogastrisk sond (Nasogastric Tube)

 

Neoadjuvant
Onkologisk behandling som ges innan den primära behandlingen

 

Neoadjuvant
Onkologisk behandling som ges innan den primära behandlingen

 

NOS
Ospecificerad (Not Otherwise Specified)

 

NSF
Nefrogen systematisk fibros

 

PAD
Patologisk anatomisk diagnos

 

PAL
Patientansvarig läkare

 

Panendoskopi
Undersökning under narkos av näsa, mun, svalg, struphuvud, luftvägar och matstrupe

 

PCR
Polymeras Chain Reaction (polymeraskedjereaktion)

 

PEG
Perkutan endoskopisk gastrostomi

 

PET-CT
Posistron Emission Tomography-Computed Tomography

 

PF
Cisplatin och 5-fluorouracil i kombination

 

PPI
Protonpumpshämmare

 

Px
Provexcision

 

RCC
Regionalt cancercentrum

 

Reciditiv
Återfall

 

Residual
Kvarvarande

 

Salvage
Kirurgi som utförs då den primära behandlingen inte haft avsedd effekt eller vid återfall

 

SIB
Simultan integrerad boost (strålbehandlingsteknik)

 

SNUC
Sinonasal odifferentierad cancer

 

Synkrona tumörer
Samtidigt förekommande tumörer

 

UICC
International Union against Cancer

 

WHO
World Health Organization

 

ÖNH
Öron-, näs- och hals (t.ex. -mottagning/-klinik)