MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer är det första i sitt slag i Sverige.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Observera att en uppdaterad version av vårdprogrammet är under framtagande.

Kommande vårdprogram

Det är uppdelat i en allmän och en tumörspecifik del. Den allmänna delen beskriver allmängiltiga principer vid huvud- och halscancer. I den tumörspecifika delen återges mer detaljerat det som är viktigt för respektive diagnosgrupp.

Det nationella vårdprogrammet omfattar diagnoserna

 • Läppcancer
 • Munhålecancer
 • Spottkörtelcancer
 • Lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör, CUP-HH
 • Näs- och bihålecancer (inkl cancer i mellanörat)
 • Cancer i
  • mellansvalget (Orofarynx)
  • nässvalget (Nasofarynx)
  • nedre svalget (Hypofarynx)
  • struphuvudet (Larynx)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional medicinsk riktlinje huvud- och halscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regionalt vårdprogram/regional medicinsk riktlinje huvud- och halscancer (pdf) 


Faktaägare: Martin Beran, ÖNH-läkare, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan.

Sidan uppdaterad: 3 september 2018