MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer

Det standardiserade vårdförloppet för huvud- och halscancer gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet. Vårdförloppet fastställdes 2015 och innefattar ICD-koderna C00-C14, C30-C32 samt C77.0.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, huvud- och halscancer (pdf)
Kortversion för primärvården, huvud- och halscancer (word)

Vårdförloppet är reviderat under 2018 men landstingen har inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2018/2019. Du hittar den reviderade versionen här:

Vårdförlopp under revision

Förändringar i den reviderade versionen

  • Misstanke: Ordningen mellan symtomen har ändrats för att lyfta fram de vanligaste. Ordet knöl utbytt mot knuta.
  • Filterfunktion och välgrundad misstanke: texten har kortats ner utan att innebörden har förändrats.
  • Ledtider för nationell uppföljning: Tid för palliativ behandling inlagd i ledtidstabellen samt i flödesschemat: 18 kalenderdagar
  • Hantering av återfall: Nationell standardtext tillagd med följande förtydligande: Observera att SVF ska omfatta nya primärtumörer, second primaries, som uppkommer under uppföljningen av den första huvud- och halscancerdiagnosen.

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionalt anpassat material för SLL

Kortversion av vårdförlopp huvud- och halscancer för primärvården anpassat för SLL (pdf)

Läs mer om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

 

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för huvud- och halscancer (26 mars 2015)

Film om standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer

Jan Nyman, onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar om standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro

Sidan uppdaterad: 28 juni 2018