MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp hudmelanom

Det standardiserade vårdförloppet för hudmelanom gäller från och med 2018. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

 

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för hudmelanom (20 april 2016)

Regional tillämpningsanvisning

Regional tillämpningsanvisning standardiserat vårdförlopp för hudmelanom (pdf)

Mer information

Film om standardiserat vårdförlopp hudmelanom 

John Pauli, hudläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och lokal processledare berättar om standardiserat vårdförlopp för hudmelanom. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.


Sidan uppdaterad: 22 februari 2018