MENY
Till regionspecifikt innehåll

Hudcancer

Hudcancer tillhör de vanligaste tumörsjukdomarna. I Sverige diagnosticerades under 2016, mer än 4000 maligna melanom och omkring 7000 skivepitelcancrar.

Skivepitelcancer metastaserar sällan, men vissa melanom gör det och
senaste 3 åren har cirka 500 patienter dött i sjukdomen.

Basalcellscancer är den vanligaste hudcancern, men den ger inte upphov till metastaser.  45.000 basalcellscancrar diagnosticerades 2015 enligt våra register. Det lär finnas ett mörkertal då inte alla hudtumörer undersöktes mikroskopiskt då de behandlas.

Antalet tumörer ökar generellt med fem, sex procent årligen. Bland äldre är ökningstakten ännu snabbare.

För patienter med tunna melanom, vilket är ungefär hälften av fallen, är den relativa femårsöverlevnaden 93 procent hos kvinnor och 86 procent hos män.

Prevention i form av information till befolkningen om melanom och förbättrade sol- och solarievanor bör kunna bryta sjukdomsökningen.

 För melanom gäller framförallt sambandet med solbrännskada, medan de övriga två hudcancrarna mer förknippas med den sammanlagda tiden man tillbringar i solen.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om hudmelanom i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om hudmelanom.

Bilaga 2M Utvecklingsplan hudmelanom

Processledare hudcancer RCC Stockholm - Gotland

Hanna Eriksson

Onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

RCC Stockholm-Gotland

Liselott Sahlberg

ASIH Sabbatsberg

RCC Stockholm-Gotland

Informationsmaterial för vårdcentral och barnavårdcentral:

Om du har problem med att skriva ut foldern dubbelsidig, prova att använda Internet Explorer, klicka på skriv ut, egenskaper och kryssa för tvåsidig blockbindning. 

Folder hudcancer
Affisch hudcancer

För att beställa folder och affisch mejlar du till: informationsmaterial.lsf@sll.se


Faktaägare:Christian Ingvar

Sidan uppdaterad: 11 september 2018