MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister hypofystumörer

Kvalitetsregistret beskriver förekomst av olika typer av hypofystumörer och övriga sjukdomar i hypofysområdet.

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för kvalitetsregistret i samarbete med Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Nationell kvalitetsregisterrapport, diagnosår 2016 (pdf)

De uppgifter som registreras är ålder, kön, diagnos, röntgenfynd, resultat vid ögonundersökning, hormonkoncentrationer, hormonsubstitution, längd, vikt samt livskvalitet och arbetsförmåga. I förekommande fall registreras läkemedel, typ av operation, typ av strålbehandling samt eventuella komplikationer till behandlingen.

Då risk för återfall finns och hormonbrister kan uppkomma efter flera år (framförallt efter strålbehandling) krävs i regel livslång uppföljning. Eventuell hormonsubstitution och/eller behandling med läkemedel kräver regelbundna kontroller.

Svenska hypofysregistret är ett nationellt kvalitetsregister som bildades 1991 av Svenska Hypofysgruppen. Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland ansvarar för registret.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Uppföljningsrapport för kvalitetsregister i norr

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 2015–2016 (pdf)


Faktaägare:Britt Edén Engström, endokrinolog, Akademiska sjukhuset Uppsala

Sidan uppdaterad: 15 december 2017