MENY
Till regionspecifikt innehåll

Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistren. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Nationellt kvalitetsregister för CNS-tumörer

CNS-registret omfattar patienter som är diagnosticerade enligt bilddiagnsotik efter 2018-01-01, alternativt diagnosticerade och opererade efter 2018-01-01.

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning CNS 2018 (pdf)

Formulär för CNS-tumörer

 1. Anmälan Gliom CNS (pdf)
 2. Anmälan Meningiom CNS (pdf)
 3. Anmälan diagnosgrupp spinala tumörer CNS (pdf)
 4. Icke-kirurgisk CNS (pdf)
 5. Kirurgi Gliom CNS (pdf)
 6. Kirurgi meningiom CNS (pdf)
 7. Kirurgi Spinala tumörer CNS (pdf)
 8. Postoperativ uppföljning CNS (pdf)

Kvalitetsregistret för hjärntumörer

Styrdokument

Styrdokument nationellt kvalitetsregister för primära maligna hjärntumörer (pdf)

Manualer

Användarhandbok för inrapportörer (pdf)
Manual för anmälan primära maligna hjärntumörer (pdf)
Manual för uppföljning av primära maligna hjärntumörer del 1-2 (pdf)
Användarhandbok för sammanställning (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning för primära maligna hjärntumörer 2017 (pdf)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier primära maligna hjärntumörer (pdf)
Inklusionskriterier hjärntumör ettårsuppföljning (pdf)

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i kvalitetsregistret för hjärntumörer, tumörer i ryggmärg och ryggmärgshinnor (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Anmälningsformulär primära maligna hjärntumörer 2016 (pdf)
 2. Uppföljningsformulär del 1 (pdf)
 3. Uppföljningsformulär del 2 (pdf)

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 19 oktober 2018