MENY

Nationellt vårduppdrag vulvacancer

Vulvacancer drabbar årligen 150-190 kvinnor i landet. Primär behandling, liksom behandling av lokala recidiv, är nästan uteslutande kirurgisk. Radio- eller radiokemoterapi ges dock till vissa patienter. Behandlingen är komplex och resurskrävande och är därför från januari 2017 koncentrerad till fyra vårdenheter i landet.

Behandling

Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte.
Radioterapi och radiokemoterapi ges då kirurgisk behandling av olika skäl inte är aktuell eller där operation inte kunnat avlägsna all tumörvävnad. 

Nationella vårdenheter

Karolinska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Skånes Universitetssjukhus
Universitetssjukhuset Linköping

Information till utredande och remitterande enheter

Verksamhetsbeskrivning vulvacancer, 2018-01-09 (pdf)
PM kirurgisk behandling vulvacancer (pdf)
Skiss för att rita tumör/biopsi (pdf)
Remiss till nationell koordinator vulvacancer, 2018-05-21 (pdf-formulär)
Flödesschema för remisshantering, 2018-01-08 (pdf)
Kontaktuppgifter till nationell koordinator, 2018-01-08 (pdf)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf)
Remiss till landsting och regioner, juni 2015,  (pdf)
Remissvar och ansökningar (till annan sida)
RCCs beslutsrekommendation, febr 2016
 (pdf)


Sidan uppdaterad: 21 maj 2018