MENY

Nationell vårdprogramgrupp livmoderhalscancer och vaginalcancer

Vårdprogramgruppen är indelad i sju arbetsgrupper efter specialitet. Dessa är gynekologisk onkologi, tumörkirurgi, öppenvårdsynekologi, bilddiagnostik, patologi, samt en grupp för sjukhusfysiker respektive sjuksköterskor. 

Ordförande

Karin Bergmark

regional processägare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

Ann-Charlotte Waldenström Lundin

forskare

RCC Väst

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg

Bengt Tholander

gynonkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Catharina Beskow

gynonkolog/gynekolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Gabriel Lindahl

gynonkolog/onkolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Louise Bohr Mordhorst

gynonkolog/gynekolog

Universitetssjukhuset Örebro

Maria Bjurberg

Med Dr, överläkare, sektionschef VO Onkologi och strålningsfysik

Skånes universitetssjukhus, Lund

Anna Ildgruben

gynekologisk tumörkirurg

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Beata Sikorska

gynekologisk tumörkirurg

Centralsjukhuset i Karlstad

Göran Björk

gynekologisk tumörkirurg

Blekingesjukhuset, Karlskrona

Henrik Falconer

Med Dr, överläkare, områdeschef Gynekologi Solna Kvinnokliniken

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Kathrine Bjersand

gynekologisk tumörkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Preben Kjølhede

professor, överläkare Kvinnokliniken

Universitetssjukhuset i Linköping

Eva Hardmeier

radiolog/öppenvardsgynekolog

Ultragyn öppenvårdsmottagning, Stockholm

Kristina Elfgren

gynekolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Boel Söderén

radiolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Elisabeth Epstein

radiolog/öppenvårdsgynekolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Henrik Leonhardt

radiolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Håkan Geijer

specialistläkare radiologi och nukleärmedicin

Universitetssjukhuset Örebro

Per Grybäck

specialistläkare radiologi och nukleärmedicin

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Per Ingverud

radiolog

Universitetssjukhuset Örebro

Susanne Fridsten

radiolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Anna Tolf

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ann-Marie Levin Jacobsen

patolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Joseph Carlson

patolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Julia Bak

patolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Anna Bäck

sjukhusfysiker

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Elinore Wieslander

sjukhusfysiker

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Jeanette Wolke

sjukhusfysiker

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Leif Karlsson

sjukhusfysiker

Universitetssjukhuset Örebro

Ann Wettervik

barnmorska

Nyköpings lasarett, kvinnokliniken

Eva Lindblad

onkologisjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Eva Rosén

onkologisjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Maine Berglund

onkologisjuksköterska

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Pär Hellberg

regional processägare livmoderhalscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientrepresentant

Sara Thomée

Gyncancerföreningen Ada & Beda

 

 

Stödjande RCC

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

 

Elin Ljungqvist

utvecklingsledare

RCC Väst


Sidan uppdaterad: 14 mars 2018