MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram äggstockscancer

Det finns två nationella vårdprogram för äggstockscancer, ett för epitelial äggstockscancer och ett för icke-epitelial äggstockscancer.

Äggstockscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Icke-epitelial äggstockscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Remissformulär - Genetisk analys ovarialcancer (pdf)

Detta är den andra uppdaterade utgåvan av nationellt vårdprogram för icke-epiteliala maligna ovarialtumörer i Sverige. Det fastställdes i februari 2018 och innehåller följande förändringar:

  • Omstrukturering med rubriksättning enligt mallen för nationella vårdprogram är gjorda.
  • Uppdaterade epidemiologiska data och patologikapitlet refererar till KVAST dokumentet via internet länk samt mindre förändringar som inte avsevärt förändrar handläggning eller ekonomi är införda.
  • Referenser har uppdaterats.

 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst. 

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionalt vårdprogram för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionalt vårdprogram för ovarialcancer

Regional medicinsk riktlinje äggstockscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje för epitelial äggstockscancer (pdf) (Reviderad 2017)
Regional medicinsk riktlinje för icke epitelial äggstockscancer (pdf) 

Patientinformation om genetisk utredning och målinriktad behandling

Patientinformation - BRCA mutation (pdf)
Patientinformation - behandling med PARP-hämmare (pdf)

Remisser för BRCA testning

KMP-remiss (pdf)
Remiss genetisk analys (pdf)


Faktaägare: Christer Borgfeldt, gynekologisk tumörkirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 8 oktober 2018