MENY
Till regionspecifikt innehåll

Gynekologisk cancer

Gynekologisk cancer är cancer i de kvinnliga könsorganen, det vill säga i äggstockar, äggledare, livmoder, livmoderhals, slida och blygdläppar. Varje år insjuknar cirka 3 000 kvinnor i Sverige.

De tre vanligaste formerna av gynekologisk cancer är livmoderkroppscancer, äggstockscancer och livmoderhalscancer, med cirka 1400, 700, respektive 450 fall per år. Sjukdomarna skiljer sig åt, både vad gäller behandling, överlevnad och hur tidigt man får symtom.

Gynekologisk cancer börjar ofta med diffusa symtom, till exempel smärtor och svullnad i buken, blödningar som inte har med menstruation att göra, eller att man behöver kissa ofta. Behandlingen består av kirurgi, cytostatika, strålbehandling, hormonbehandling eller en kombination av dessa.

Det finns nationella vårdprogram för livmoderkroppscancer och äggstockscancer. Ett nationellt vårdprogram för livmoderhalscancer är under framtagning. Det finns även ett gemensamt kvalitetsregister för all gynekologisk cancer. 

Tidig upptäckt och screening

Det är viktigt att upptäcka cancer och dess förstadier så tidigt som möjligt. I Sverige finns ett system med gynekologisk cellprovtagning för alla kvinnor mellan 23-60 år. Det har gjort att antalet fall av livmoderhalscancer har halverats sedan 1970-talet. För övriga gynekologiska cancersjukdomar finns i dag ingen screening. 

Läs mer om gynekologisk cellprovskontroll här

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om gynekologisk cancer i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om gynekologisk cancer.

Bilaga 2F Utvecklingsplan gynekologisk cancer

Regionala processledare

Carina Rundström

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

Charlotte Klynning

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Regionala patientprocessledare

Christer Borgfeldt

regional patientprocessledare gynekologisk cancer

Skåne universitetssjukhus

Jessica Wihl

medicinsk rådgivare

RCC Syd

 

Information

Omvårdnandsprogram för patienter med gynekologiska tumörsjukdomar, Onkologiskt centrum Södra sjukvårdsregionen

Kravspecifikation för kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen


Faktaägare: Per Rosenberg, gynonkolog, Universitetssjukhuset i Linköping

Sidan uppdaterad: 11 september 2018