MENY
Till regionspecifikt innehåll

Bukspottkörtelcancer

I Sverige får cirka 1500 personer varje år diagnosen bukspottkörtelcancer (pankreascancer). De flesta är äldre, närmare 70-årsåldern. Sjukdomen är lika vanlig bland kvinnor som män.

Sjukdomen upptäcks oftast sent och mellan 75 och 80 procent har en utbredd och obotbar cancer redan vid upptäckten. Kirurgisk behandling, operation, är enda möjligheten till bot, men det är en tekniskt svår och komplikationsbelastad behandling. För den minoritet som genomgår operation i botande syfte, på sjukhus med hög operationsvolym, är den genomsnittliga överlevnaden 27 månader och 3-årsöverlevnaden är 37 procent.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om tumörer i övre mag- och tarmkanalen i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

Bilaga 2R Utvecklingsplan tumörer i övre mag- och tarmkanalen

Regionala processledare

Anders Jansson

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Liv Heike

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

Regional patientprocessledare

Gert Lindell

regional patientprocessledare lever, pankreas, gallvägar

Skånes universitetssjukhus

Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk
behandling av bukspottkörtelcancer

GOSÖ 2017-01-24 Pancreas.pdf


Faktaägare: Thomas Gasslander, kirurg, Universitetssjukhuset, Linköping
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström

Sidan uppdaterad: 11 september 2018