MENY

Kvalitetsregisterrapporter bröstcancer

Sammanställning av nationella data från kvalitetsregistret för bröstcancer görs årligen. Än så länge finns ingen sammanställning av data från kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion.

Interaktiv årsrapport 2017

I rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Det går också att skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut indikatorer som till exempel ålder, lymfkörtelstatus, receptorstatus och tumörstorlek.

Interaktiv nationell rapport diagnosår 2017

Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporter för 2017 (pdf)

Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporter för 2016 (pdf)

Årsrapporter från nationella kvalitetsregisteret för bröstcancer, NKBC

Nationell rapport diagnosår 2015 (rev C) (pdf)

Nationell rapport diagnosår 2014 (pdf)

Nationell rapport diagnosår 2013 (pdf)

Nationell rapport diagnosår 2012 (pdf)

PROM (Patientrapporterade utfallsmått)

Ett pilottest av frågeformulär och logistik kring utskick och inrapportering gjordes 2015 och finns sammanfattad i rapporten om Patientrapporterade utfallsmått. 

Nationell rapport PROM (pdf)

Validering

Under hösten 2013 fattade styrgruppen beslut om att utföra en nationell validering av registret utifrån de fyra kvalitetsdimensionerna: inrapporteringshastighet, täckningsgrad, jämförbarhet och validitet. 

Valideringsstudien visar sammanfattningsvis på hög kvalitet och god validitet i nationella kvalitetsregistret för bröstcancer men inrapporteringshastigheten måste bli högre för att vara användbar då verksamheten ska kunna följas i realtid.

Valideringsrapport (pdf)

Statistiskt appendix till valideringsrapporten (pdf)


Sidan uppdaterad: 28 september 2018