MENY
Till regionspecifikt innehåll

Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Styrdokument

Styrdokument kvalitetsregister för bröstcancer (pdf)
Stadgar till styrgrupp för kvalitetsregistret för bröstcancer (pdf)

Publikationer

Publikationer med data från Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer (pdf)

Publiceringsregler

Publiceringsregler för data ur Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer (NKBC)

Manualer

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf)

Manual för kvalitetsregistret för bröstcancer 

Manual för registrering av bröstcancer (pdf)

Manualer för kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion

Manual för registrering av bröstrekonstruktioner (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning kvalitetsregistret för bröstcancer (pdf)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier kvalitetsregister för bröstcancer (pdf)

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i kvalitetsregistret för bröstcancer (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär kvalitetsregistret för bröstcancer

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Anmälan (pdf)
 2. Operation (pdf)
 3. Given pre- eller postoperativ adjuvant onkologisk behandling (pdf)
 4. Postoperativa loko-regionala recidiv/fjärrmetastaser (pdf)

Formulär kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Del 1 - Rekonstruktiva ingrepp samtidigt med canceroperation (pdf)
 2. Del 2 - Sena rekonstruktiva ingrepp (pdf)
 3. Del 3 - Bilaterala profylaktiska ingrepp, ingen cancer i anamnesen (pdf)
 4. Del 4 - Sekundära korrektioner, rekonstruktioner (pdf)

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Faktaägare:Kerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Sidan uppdaterad: 7 september 2018