MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer och bröstrekonstruktion

Interaktiv årsrapport 2017

I rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Det går också att skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut indikatorer som till exempel ålder, lymfkörtelstatus, receptorstatus och tumörstorlek.
Nationell rapport diagnosår 2017


Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporter för 2017 (pdf)

Sammanställning av nationella data från kvalitetsregistret för bröstcancer görs årligen. Än så länge finns ingen sammanställning av data från kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion. Alla rapporter finns i menyn till vänster. 

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

Kvalitetsregistret för bröstcancer innehåller såväl uppgifter om bröstcancerprocessen med ledtider, till exempel pre- och postoperativ diagnostik, tumördata, operationstyp, rekommenderad och given behandling, som kortsiktig komplikations- och återfallsfrekvens.

Kvalitetsindikatorer kvalitetsregistret för bröstcancer

  • Medianväntetid från screeningbesök, remiss från annan vårdtagare eller tid då patient söker själv till bröstmottagningen till operation: 35 dagar, 2015 (väntetiden gäller primärt opererade patienter utan neoadjuvant behandling)
  • Andel patienter bedömda i preoperativ multidisciplinär konferens: 99 procent, 2015
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 97 procent, 2015

Nationellt kvalitetsregister för bröstrekonstruktion

Kvalitetsregistret för bröstrekonstruktioner innehåller uppgifter om antal utförda rekonstruktioner, typ av använda tekniker, indikationer, korrigerande ingrepp, kontralaterala åtgärder, tillgänglighet till rekonstruktion och tidsaspekter. Riskreducerande ingrepp till symtomfria patienter med ökad risk för bröstcancer registreras också.

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer startade 2008 och det nationella kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion 2011. Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland ansvarar för registren.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Kvalitetsdata

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad.

Redovisning av kvalitetsparametrar.


Faktaägare:Kerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Sidan uppdaterad: 28 september 2018