MENY
Till regionspecifikt innehåll

Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje år insjuknar drygt 8000 kvinnor i Sverige.

Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och den relativa 5 års-överlevnaden är nu 90 procent. Orsaken är främst de förbättringar som genomförts i alla delar av processen; den tidiga diagnostiken som utvecklats genom screening och hög tillgänglighet, den kirurgiska behandlingen som blivit all mer specialiserad och den onkologiska behandlingen i form av hormonell behandling, cytostatika och strålbehandling. Starka framgångsfaktorer har också varit en multidisciplinär samverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om bröstcancer i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om bröstcancer och en bilaga om mammografiscreening.

Bilaga 2C Utvecklingsplan bröstcancer

Bilaga 2L Utvecklingsplan mammografiscreening

Rutin för screeningundersökning av kvinnor inom norra regionen, hemmahörande i annat landsting i landet  

Mammografiscreening utomlänskvinnor 2016 (pdf)

Regionala processledare

Sara Margolin

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Susanne Carlson Bennet

specialistsjuksköterska, onkologi

RCC Stockholm-Gotland

Sydsvenska bröstcancergruppen

Lisa Rydén

ordförande

RCC Syd

Niklas Loman

regional patientprocessledare bröstcancer

Skånes universitetssjukhus

Maria Erngrund

regional proccesledare bröstcancer

Bröstprocessen är uppdelad i bröstcancer och mammografiscreening i sydöstra sjukvårdsregionen. Processledare för bröstprocessen är för tillfället vakant.

Processledare för mammografiscreeningen är:

Monika Vajda

processledare mammografi, överläkare

Röntgenkliniken Linköping


Faktaägare:Kerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Sidan uppdaterad: 11 september 2018