MENY

Nationell kvalitetsregistergrupp  för myeloproliferativa sjukdomar (MPN)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande/registerhållare

 

Ledamöter

Maria Liljeholm

hematolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Malin Hultcrantz

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Marie Lindgren

hematolog

Länssjukhuset, Kalmar

Eva Zetterberg

hematolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Erik Ahlstrand

hematolog

Örebro Universitetssjukhus

Patientrepresentant

Vakant

Stödjande RCC

Marie Abrahamsson

enhetschef

RCC Stockholm-Gotland

Karin Engström

registeradministratör

RCC Stockholm-Gotland

Kamilla Krawiec

statistiker

RCC Stockholm-Gotland

Marie Lindquist

registerproduktägare, projektledare

RCC Stockholm-Gotland


Faktaägare:Björn Andreasson, hematolog, NU-sjukvården

Sidan uppdaterad: 9 augusti 2016