MENY
Till regionspecifikt innehåll

Vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi

Det nationella vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018 och gäller för alla patienter med KLL.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Observera att en uppdaterad version av vårdprogrammet är under framtagande.

Kommande vårdprogram

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande ändringar:

  • Reviderade kapitel om kompletterande utredning, behandling och uppföljning samt indikationen för splenektomi vid KLL.
  • Remissionsbedömning vid KLL har förändrats i och med behandling med ibrutinib och idelalisib.

Vårdprogrammet utgår från Svenska KLL-gruppens nationella riktlinjer.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje kronisk lymfatisk leukemi

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje Kronisk Lymfatisk Leukemi (pdf)


Faktaägare:Mattias Mattsson, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sidan uppdaterad: 3 september 2018