MENY

Nationell kvalitetsregistergrupp kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande/registerhållare

 

Ledamöter

Birgitta Lauri

hematolog

Sunderby sjukhus, Luleå

Anna Sandstedt

hematolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Karin Karlsson

hematolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Herman Nilsson-Ehle

regional processägare lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteb...

Lotta Hansson

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Patientrepresentant

Vakant

Stödjande RCC

Marie Abrahamsson

enhetschef

RCC Stockholm-Gotland

Karin Engström

registeradministratör

RCC Stockholm-Gotland

Soheila Hosseinnia

statistiker

RCC Stockholm-Gotland

Marie Lindquist

registerproduktägare, projektledare

RCC Stockholm-Gotland


Faktaägare:Mattias Mattsson, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sidan uppdaterad: 9 augusti 2016