MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram akut myeloisk leukemi

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Observera att en uppdaterad version av vårdprogrammet är under framtagande. De viktigaste nyheterna jämfört med nu gällande vårdprogram är: 

  • Molekylärgenetisk diagnostik med Next-Generation-Sequencing (NGS) bör ingå i primärutredningen av AML utom i de fall behandlingsintentionen är rent palliativ.
  • Vissa av de patienter som behandlas med kurativ intention bör oftare än nu följas upp med analys med avseende på små mängder kvarvarande sjukdom (measurableresidual disease=MRD) i blod/benmärg. I en del av dessa fall bör analyserna utföras med hjälp av nya molekylära tekniker.
  • Läkemedlet Rydapt® (midostaurin) introduceras i primärbehandlingen av patienter med AML som har en mutation i FLT3-genen (cirka 30 % av alla AML).
  • Behandling med Trisenox® (arsenik) rekommenderas även vid behandling av patienter med AML-varianten högrisk-APL (cirka 4 patienter/år).

Kommande vårdprogram

Målgrupp

Målgruppen för vårdprogrammet är i första hand läkare (hematologer, intern-medicinare, palliativmedicinare) som har hand om AML-patienter i olika skeden av sjukdomen, och i andra hand sjuksköterskor och annan vårdpersonal, samt hematopatologer och kliniska genetiker som är involverade i diagnostiken av AML. Den inledande sammanfattningen i vårdprogrammet är dock avsedd för intresserade patienter och beslutsfattare inom vården.

Rekommendationer 

Rekommendationerna i det gällande vårdprogrammet bygger främst på kunskap och erfarenheter från kliniska studier, tidigare svenska AML-vårdprogram samt data från det svenska akutleukemiregistret. Vårdprogrammet eftersträvar samstämmighet med internationella riktlinjer (European Leukemia Net, ELN) och rekommenderar starkt att AML-patienter, där så är möjligt, erbjuds att delta kliniska studier för att utveckla vården. Uppdaterad information om pågående studier med nationell bäring finns på Svenska AML-gruppens webbplats.

Vårdprogrammet gäller för alla vuxna patienter med AML, med vissa hänvisningar till andra vårdprogram. AML ingår även som en av de fem pilotdiagnoserna för de Standardiserade vårdförloppen.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum syd

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje AML

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Omvårdnad hematologiska maligniteter 2017 (pdf)


Faktaägare: Martin Höglund

Sidan uppdaterad: 17 september 2018