MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp akut myeloisk leukemi, AML

Det standardiserade vårdförloppet akut leukemi gäller från och med 2017. Vårdförloppet innehåller diagnoserna akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL).

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

Regionalt anpassat material för SLL

Kortversion av vårdförlopp AML för primärvården anpassat för SLL (pdf)

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för AML (26 mars 2015)

Film om standardiserat vårdförlopp leukemier

Hege Garelius, hematolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserade vårdförlopp för leukemier. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra sjukvårdsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro

Sidan uppdaterad: 3 januari 2018