MENY
Till regionspecifikt innehåll

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Hos ungefär hälften av patienterna med de vanligaste cancersjukdomarna debuterar cancersjukdomen med allmänsymtom eller allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.

Vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion av vårdförlopp för primärvården (pdf)
Kortversion av vårdförlopp för primärvården (word)

Vårdförloppet är reviderat under 2018 men landstingen har inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2018/2019. Du hittar den reviderade versionen här:

Vårdförlopp under revision

Förändringar i den reviderade versionen

  • Inledningen: Tydliggörande av att vårdförloppet gäller vuxna patienter över 18 år.
  • Välgrundad misstanke (tillägg i kursiv): Välgrundad misstanke föreligger om cancermisstanke kvarstår och undersökningarna enligt ovan inte pekat mot en specifik diagnos.
  • Avslutande samtal med patienten (tillägg i kursiv): När utredningen enligt block A–D ovan är avslutad ska patienten ha ett avslutande samtal med utredningsansvarig läkare med besked om utredningens resultat och beslut om kommande steg, t.ex. återremittering för uppföljning eller remittering till annan enhet för fortsatt utredning eller behandling.

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)

Allvarliga, icke-akuta sjukdomar börjar ofta med symtom som trötthet, viktnedgång, smärtor eller anemi. Samma symtom är i de allra flesta fall godartade och försvinner utan behandling. 

Patienter med allvarliga ospecifika symtom kan inte remitteras till en sjukdomsspecifik vårdprocess, eftersom det saknas misstanke om en specifik sjukdom i ett specifikt organ. Syftet med ett standardiserat vårdförlopp för patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer är därför att säkra att även dessa patienter utreds utan medicinskt omotiverad väntetid.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

Läs mer om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

Regional patientprocessledare

Kristina Arnljots

ordförande vårdprogramgrupp och regional patientprocessledare och okänd primärtumör (CUP), onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö/Lund

Film om standardiserat vårdförlopp allvarliga ospecifika symtom 

Marcela Ewing, specialistläkare i allmänmedicin och onkologi och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för allvarliga specifika symptom som kan bero på cancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen. 


Sidan uppdaterad: 11 september 2018